จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University School of Dentistry, Taiwan

 

โดยมี ผศ. ดร. ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Management of adult patients with special needs at Mahidol University Dental Hospital”

 

วันและเวลาที่จัดงานประชุม:

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
เวลา 07.50 – 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ Zoom Cloud Meetings

Meeting Room ID:952 4291 8190
Password : 0709

ลงข่าว ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment