ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ที่ : https://www.royalthaident.org/RCDS2022/register

ลงข่าว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment