ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา : 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings
Meeting Number: 2640 185 7089
Password: 1234

ลงข่าว ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment