ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา : 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

สามารถรับชม ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
Meeting number : 2643 024 4029
Password : MDRD2022

ลงข่าว ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment