วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565
เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร

 

ได้รับ CDEC จำนวน 12 หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

 

รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่งเท่านั้น

 

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ได้ที่
https://forms.gle/Ah2GS9NcuguAD53E6

 

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งวิธีการชำระเงิน และเมื่อได้รับการยืนยันชำระเงินแล้ว จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์

ลงข่าว ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment