ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 10 มิถุนายน 2565
กำหนดวันสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มิถุนายน 2565

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 02-200-7777 ต่อ 1003
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร โทร. 02-849-6600 ต่อ 2062

 

ส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา (Log in ผ่าน Gmail) ได้ที่ : https://me-qr.com/UKXyp7

ลงข่าว ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment