ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา : 08.45 – 14.00 น.

สถานที่ : ณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment