จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
เวลา 08.00-15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

ผ่านระบบ Zoom Clouds Meeting

Link : https://zoom.us/j/96504568173?pwd=OWtUbmtYMFJZdjExdFVoR1RkbE8zdz09

Meeting ID: 965 0456 8173
Password: 0609

ลงข่าว ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment