ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา : 09.45 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ลงทะเบียน ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjVn5AAJdJUQFPPXYy3XZi5OVgcPOjOCnnxsluqp58AZqDLw/viewform

 

สามารถรับชมย้อนหลัง โดยจะส่ง Link ให้ที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

ลงข่าว ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment