ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : consult@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-849-6022

ลงข่าว ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment