ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน :  วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา : 08.00 – 11.30 น.

สถานที่ :  ณ ห้องประชุม 305-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment