(เต็มแล้ว)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

วิทยากร
คณาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จำนวนรับผู้เข้าฝึกอบรม ​5 คน
ช่วงเวลาฝึกอบรม: เมษายน-กรกฎาคม หรือ พฤษภาคม-สิงหาคม 2565
ค่าลงทะเบียน: 100,000 บาท/คน

 

ดูรายละเอียดหลักสูตร ได้ที่ : https://me-qr.com/14559004

ลงข่าว ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment