กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565
ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาและทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ดังนี้

 

1. ทุนรัฐบาลไต้หวัน 2022 Taiwan Scholarship Directions for Thai Students
2. ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 2022 Huayu Enayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai Students

 

โดยทั้ง 2 ทุนเปิดรับสมัครในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2565

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-579-1068
หรืออีเมล tecthailand@gmail.com

ลงข่าว ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment