ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานคลัง

 

กรณีมารับบริการทันตกรรม งานอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย ในวงเงิน 900 บาท/ปี
โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย

 

บุคคลทั่วไป และ บุคลากรของคณะฯ ที่เป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม
สามารถใช้สิทธิได้ทั้งคลินิกระบบการเรียนการสอน และคลินิกระบบบริการ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานคลัง โทรศัพท์ : 02-200-7553, 02-200-7587
Line Official Account : @dentalhospitaldtmu

ลงข่าว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment