ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings
Room Number : 2644 087 1944
Password : 080265DT

 

ลงทะเบียน ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm3I3A6J5SfjbL8QGcfTyaeEs0kPtcfIAt-_J_MMn8qdjx7Q/viewform?usp=pp_url

ลงข่าว ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment