ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 13.00 – 16.00 น.
สถานที่จัด Onsite : ห้อง B4 – B5 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

การลงทะเบียน แบบ On-site :
ก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าลงทะเบียน 700 บาท
หลังวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าลงทะเบียน 900 บาท

 

การลงทะเบียน แบบ Online :
ก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าลงทะเบียน 500 บาท
หลังวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าลงทะเบียน 750 บาท

 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/FumZ3Wtc8KqNsL9U6

หรือติดต่อได้ที่ : ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ โทร. 02-200-7642

ลงข่าว ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment