ข่าวประชาสัมพันธ์จาก :  งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment