ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

 

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565
ส่งใบสมัครออนไลน์ (PDF.file) ได้ที่ : E-mail: mahidol.dental.foundation@gmail.com

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงสมัครเลือกตั้งกรรมบริหารมูลนิธิฯ ปี 2565 :
https://drive.google.com/file/d/1v2pbFWpcSbDeU1up49HQAiKHFDYzRqZT/view?usp=sharing

 

ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมบริหารมูลนิธิฯ :
https://drive.google.com/file/d/1xCVn0Io-DjLiSV9WZd2CRWTyS3skAgcH/view

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้ง : วันที่ 24 มกราคม 2565

 

กำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ DT-Vote Online

ลงข่าว ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment