ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : 02-200-7777 ต่อ 1003

ส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาได้ที่ : https://1th.me/Ft5JE

ลงข่าว ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment