ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย

 

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

ขอเชิญ… ผู้บริหาร / คณะกรรมการประจำคณะฯ /
ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าคลินิก /
ผู้จัดการคลินิก เข้าร่วมอบรม
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 – 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ส่วนเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่สนใจร่วมรับฟังอบรม
สามารถเข้าผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

Meeting number : 2643 826 7029
Password : 110165DT

 

เจ้าหน้าที่ ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม กรุณาลงทะเบียน ก่อนเข้าฟังการอบรม

ได้ที่ QR code : https://forms.gle/tWb56UP1jWz2sMMLA นี้ก่อนเข้าฟังการอบรม

ลงข่าว ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment