ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

 

ผ่านทางโปรแกรม Cisco Webex Meeting
Meeting Number : 2642 746 8223
Password : HRDTMU89

 

ลงทะเบียนได้ที่ :

Link QR-CODE :
https://mahidol.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/mahidol/meeting/download/a956f73b3e014e1fa25971d59b407b5b

ลงข่าว ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment