ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองบริหารงานวิจัย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ :
https://op.mahidol.ac.th/ra/2021/12/22/20220120_nxpo-a/

 

ผู้สนใจสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก https://nriis.nrct.go.th

 

และยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ NRIIS
โดยแนบ File Word และ PDF ตามแบบฟอร์มของ บพท.

 

ตั้งแต่บัดนี้จนถีงวันที่ 20 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น.

 

ส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File Word และ PDF
ผ่านต้นสังกัดเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยรับและรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS

 

ส่งได้ที่ สำนักงานการวิจัย
อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคาร 4 ชั้น 7 โทร. 02-200-7621
คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ E-mail : patcharanin.tha@mahidol.ac.th

 

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment