ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พิธีเริ่มเวลา 08.00 น.
สถานที่ : ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 2640 856 7119
Password : 22122021DT

 

*หมายเหตุ : กำหนดผู้เข้าร่วมพิธี จำนวนไม่เกิน 3 คน ภาควิชา/หน่วยงาน/คลินิก

ลงข่าว ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment