อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว
ผศ. ดร.ทพ.ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์

 

ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564

 

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

โดยจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปนำเสนอ
ในงานประชุม 42nd Asia Pacific Dental and Oral Care Congress (APDC)

ลงข่าว ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment