ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 

วันเวลาที่รับสมัคร : วันที่ 17 มกราคม 2565 – 11 มีนาคม 2565

 

ลงทะเบียนออนไลน์ในระบบการรับสมัคร ได้ที่ : https://dtedu.dt.mahidol.ac.th/

 

ดูรายละเอียด หลักสูตร 2 ปี Link QR-CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/12/form-2565-1.pdf

ดูรายละเอียด กรณีเทียบโอน Link QR-CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/12/form-2565-2.pdf

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-200-7638 (เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ลงข่าว ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment