ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองบริหารงานวิจัย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ :
https://op.mahidol.ac.th/ra/2021/12/13/20220105_nxpo-a/

 

ผู้สนใจสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก https://nriis.nrct.go.th
และยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File Word และ PDF
ตามแบบฟอร์มของ บพท. ตั้งแต่บัดนี้จนถีงวันที่ 5 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 15.00 น.

 

ส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File Word และ PDF
ผ่านต้นสังกัดเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยรับ และรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS

 

ส่งได้ที่ สำนักงานการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคาร 4 ชั้น 7 โทร. 02-200-7621
คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ E-mail : patcharanin.tha@mahidol.ac.th

 

ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment