ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานประยุกต์ผลงานวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564

สถานที่ : ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ลงข่าว ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment