ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 11.30 – 13.30 น.

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 – 306 ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment