จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โดยมี ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ (ที่ปรึกษาคณบดี)
ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “Innovation Development in Dentistry in Response to COVID-19”
และมี รศ. ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator)

 

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 13.30 น. – 15.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/MpzrkyPGMcky7XwRA

 

และสามารถเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : Facebook: NCKU Overseas Hub in Thailand (https://www.facebook.com/NCKUOHinThailand/)

ลงข่าว ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment