ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 – 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ลงทะเบียนได้ที่ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-200-7642

 

ลงทะเบียนผ่าน Link QR-CODE : https://forms.gle/GTtzvdCi1T7mAnEs6

ลงข่าว ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment