จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โดยมี ผศ. ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก เป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator)

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 น. – 10.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgC-Au_HCdUflae6sd57OuO6v8cfiibFDGogvlumF8xZ5CfQ/viewform

 

และสามารถเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ :
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma11a2d93d1e5ac962627d69e51231e20 และ

https://www.facebook.com/NCKUOHinThailand

(Facebook: NCKU Overseas Hub in Thailand)

ลงข่าว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment