ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.09 น. โดยขอให้มาพร้อมเพรียงกันใน เวลา 07.55 น.
สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

การแต่งกาย : ผู้เข้าร่วมในพิธี สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี สวมชุดสุภาพ (โทนสีเหลือง) , นักศึกษา สวมชุดพิธีการ

 

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Cisco Webex Meetings
Meeting number : 2640 925 1326
Password : 903122564DT

ลงข่าว ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment