จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-10.30 น. (Thailand time)

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings
Meeting number : 2640 705 5246
Password: 12022021MU

 

Live streaming via : https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma11a2d93d1e5ac962627d69e51231e20

 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgC-Au_HCdUflae6sd57OuO6v8cfiibFDGogvlumF8xZ5CfQ/viewform?usp=sf_link

ลงข่าว ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment