ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564, 8 ธันวาคม 2564, 15 ธันวาคม 2564
เวลา : 13.00 – 16.00 น.

[กำหนดให้รับปรึกษา วันละ 3 ท่าน]
ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

 

ติดต่อสำรองเวลาที่ : คุณไพรินทร์ ต้นพุฒ

สำนักงานการวิจัย ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการและวิจัย
โทร.7623

ลงข่าว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment