ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.
สถานที่ : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment