ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

ร่วมบริจาคได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEaUmxFj22wR-tuhGCl-U1CFN2S616u1V1iZIZ2–978SHMg/viewform

สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook : Oral & Maxillofacial Surgery Mahidol

โทรศัพท์ : 02-200-7845

ลงข่าว ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment