ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

– การคัดกรอง : ซักประวัติความเสี่ยงและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และประวัติการฉีดวัคซีน
งดการตรวจ ATK ก่อนเข้ารับบริการ

 

*หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการคัดกรอง ควรเตรียมประวัติการฉีดวัคซีนแสดงกับเจ้าหน้าที่

 

– ใช้มาตรการ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) 10 ประการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างที่เข้ารับบริการทางทันตกรรมภายในพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาล

ลงข่าว ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment