ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 305 – 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)
และ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ติดต่อสอบถาม : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา
โทร. 02-200-7641, 02-200-7642

ลงข่าว ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment