ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.

สถานที่ : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

Link QR Code ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/10/form-20211014.pdf

ลงข่าว ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment