ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : 02-200-7777 ต่อ 1003, 02-200-7763

ส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาได้ที่ : https://1th.me/0f3ZJ

ลงข่าว ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment