ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 – 16.00 น.

ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน : https://bit.ly/UDCGP

ลงข่าว ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment