ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.09 น.

 

สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Cisco Webex Meetings
Meeting number : 2644 358 5628
Password : 201021DTMU

ลงข่าว ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment