ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 20 ตุลาคม 2564

สถานที่ : ยืนยันสิทธิผู้ลงทะเบียน ชั้น 3 หน้าคลินิกทันตกรรมจัดฟัน
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

 

ผู้สนใจเข้าร่วมบริการทางทันตกรรม ฟรี ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
ที่ https://t.ly/VgDs ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะครบจำนวน

 

*หมายเหตุ

– กรุณานำบัตรประชาชนมาแสดงยืนยันสิทธิ
– เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ 02-8496600 ต่อ 2004, 2005

ลงข่าว ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment