: ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา (ผ่าฟันคุด) :

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

 

บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย รักษารากฟันฉุกเฉิน ทันตกรรมเด็ก
และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ( 1 คน / 1 การรักษา )

 

วิทยาเขตพญาไท
เริ่มรับบัตรคิว เวลา 6.30-10.30 น.
จำนวน 300 คน
(รับจำนวนจำกัด ผู้ใหญ่ 260 ราย / เด็ก 40 ราย)

 

สอบถามรายละเอียด : โทร. 0-2200-7727, 0-2200-7602

 

หมายเหตุ
– ผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรมในวันดังกล่าว จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรมทุกท่าน
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
– เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
– ผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง ดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dt.mahidol.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment