ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number : 2644 689 9383
Password : DT111021

ลงข่าว ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment