ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และบนระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม (มีจำนวนจำกัด)
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/qd/mqf2021

 

สำหรับบุคลากรที่สนใจไปร่วมงานในวันดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์การเดินทางไป-กลับ
ด้วยรถตู้ของคณะฯ ได้ที่งานบริหารคุณภาพ โทร 7612

ลงข่าว ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment