ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings
Meeting number : 578 514 998

ลงข่าว ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment