ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.energy.kyoto-u.ac.jp/en/winter-seminar/ 

( Application Deadline : 8 ตุลาคม 2564 )

ลงข่าว ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment