ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

แจ้งความประสงค์ : ตั้งแต่วันที่ 1 -30 ตุลาคม 2564

 

เข้าสู่ระบบแจ้งความประสงค์ได้ที่ QR CODE :
โดย Log-in ผ่าน HR-Connect ของมหาวิทยาลัยมหิดล
หรือ https://muhr.mahidol.ac.th/hrconnect/login/login.php

 

***พนักงานมหาวิทยาลัย (พม.) และ (พส.)
ต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 เดือน

 

*เมื่อได้รับอนุมัติจาก Admin แล้ว
สามารถยื่นเบิกสวัสดิการ ในระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
(ใบเสร็จที่เบิกออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

ติดต่อสอบถาม : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : 02 – 200 – 7573

ลงข่าว ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment