ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง : วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 07.00 – 17.00 น.

 

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อสามารถเข้าสู่ระบบ DT-Vote Online ผ่านทาง ได้ที่ Link :
http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/dtvote/

ลงข่าว ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment